Ôn tập học kì I

nguyễn ngọc thúy vi

Cho bảng số liệu:

LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC VÀ TIÊU DÙNG Ở MỘT SỐ KHU VỰC

CỦA THẾ GIỚI NĂM 2003 (Đơn vị: Nghìn thùng/ ngày)

Khu vực Đông Á Tây Nam Á Đông Âu Tây Âu Bắc Mĩ
Khai thác 3414,8 21356,6 8413,2 161,2 7986,4
Tiêu dùng 14520,5 6117,2 4573,9 6882,2 22226,8

a/ Tính sản lượng dầu thô chênh lệch giữa khai thác và tiêu thụ của từng khu vực.

b/ Nhận xét về khả năng cung cấp dầu mỏ của thế giới của khu vực Tây Nam Á.

c/ Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực.

Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt 13 tháng 12 2019 lúc 22:01

b) Nhận xét :

Qua biểu đồ, nhận thấy Tây Nam Á có lượng dầu thô khai thác rất lớn, sản lượng cao nhất trong các khu vực (21356,6 nghìn thùng/ngày).

Chiếm hơn 50% trữ lượng dầu mỏ thế giới, Tây Nam Á là khu vực cung cấp phần lớn lượng dầu thô trên thị trường thế giới.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN