Bài 1: Chí công vô tư

Nguyễn Thế Kỳ

1. Chủ tịch Hồ Chí MInh là tấm gương sáng về những phẩm chất đạo đức: "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư". Hiện nay chúng ta đang hưởng ứng cuộc vận động và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vậy em hiểu thế nào là những phẩm chất đạo đức đó. Bản thân em đã thực hiện ra sao?

2. Đề xuất 3 hoạt động của nhà trường nhằm tăng cường giáo dục truyền thống dân tộc cho học sinh?

3. Em hãy nêu tên 2 công trình hợp tác giữa nước ta với các nước trên thế giới được thực hiện ở địa bàn tỉnh QUẢNG NINH?

~ GIÚP MÌNH VỚI Ạ!!!! GẤP!!!

~ Mình cảm ơn!!!!

nqsan
nqsan 20 tháng 12 2019 lúc 16:29

cac

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN