Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

Thùy Quy

Tại sao người ta có thể điều chỉnh tỉ lệ đực cái ở vật nuôi

Đỗ Thanh Hải
Đỗ Thanh Hải 15 tháng 12 2019 lúc 11:17

Người ta có thể điều chỉnh tỉ lệ đực : cái ở vật nuôi nhờ nắm được cơ chế chính xác định giới tính và các yếu tô' ảnh hưởng tới sự phân hóa giới tính đối với từng loài vật nuôi.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN