Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

Thùy Quy

Vì sao quan niệm người mẹ quyết định sinh con trai hay con gái là sai

Nguyen Hoang Dao Nguyen
Nguyen Hoang Dao Nguyen 20 tháng 12 2019 lúc 11:18

- Cơ chế sinh con trai, con gái ở người:

- Ở nam: sinh ra hai loại giao tử đực (tinh trùng) là tinh trùng mang NST X và tinh trùng mang NST Y.

- Ở nữ: chỉ sinh ra một loại giao tử cái (trứng) mang NST X.

- Hai loại tinh trùng kết hợp ngẫu nhiên với một loại trứng:

+ Nếu tinh trùng mang NST X kết hợp với trứng mang NST X tạo hợp tử XX, phát triển thành con gái.

+ Nếu tinh trùng mang NST Y kết hợp với trứng mang NST X tạo hợp tử XY, phát triển thành cơ thể con trai.

Vay quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là hoàn toàn không đúng.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN