Bài 14. Lực hướng tâm

Cao Trung Hieu

Vật có khối lượng 1kg đặt cách trục quay của bàn là 0,5m. Hệ số ma sát nghỉ giữa mặt bàn với vật la 0,5, hệ số ma sát trượt là 0,4. Khi bàn quay với tốc độ góc 2 rad/s, lực ma sát giữa vật và mặt bàn là bao nhiêu?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN