Bài 6: Hợp tác cùng phát triển

thị ka

Câu 1: Vì sao sự hợp tác giữa các quốc gia, dân tộc hiện nay lại trở thành một vấn đề quan trọng và tất yếu

Câu 2: Sự hợp tác với các nước trên Thế Giới có tác dụng gì đối với Việt Nam?

Havee_😘💗
12 tháng 12 2019 lúc 19:13

Câu 1:Vì trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những vấn đề bức xúc có tính chất toàn cầu như bảo vệ môi trường, bùng nổ dân số, phòng ngừa và đẩy lùi bệnh hiểm nghèo, khắc phục tình trạng đói nghèo… Mà không một quốc gia dân tộc riêng lẻ nào có thể tự giải quyết được thì sự hợp tác quốc tế là một vấn đề quan trọng rất cần thiết và tất yếu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN