Ôn tập chương Hàm số và đồ thị

Slendeman Gamer

Tìm x, y, z

X+1/3=y-2/4=z/5 và x-y+2z=-30

Vũ Minh Tuấn
Vũ Minh Tuấn 10 tháng 12 2019 lúc 18:12

Ta có: \(\frac{x+1}{3}=\frac{y-2}{4}=\frac{z}{5}.\)

\(\Rightarrow\frac{x+1}{3}=\frac{y-2}{4}=\frac{2z}{10}\)\(x-y+2z=-30.\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được:

\(\frac{x+1}{3}=\frac{y-2}{4}=\frac{2z}{10}=\frac{x+1-y+2+2z}{3-4+10}=\frac{\left(x-y+2z\right)+\left(1+2\right)}{9}=\frac{\left(-30\right)+3}{9}=-3.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\frac{x+1}{3}=-3\Rightarrow x+1=-9\Rightarrow x=-10\\\frac{y-2}{4}=-3\Rightarrow y-2=-12\Rightarrow y=-10\\\frac{z}{5}=-3\Rightarrow z=\left(-3\right).5=-15\end{matrix}\right.\)

Vậy \(\left(x;y;z\right)=\left(-10;-10;-15\right).\)

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Slendeman Gamer
Slendeman Gamer 10 tháng 12 2019 lúc 18:06

Mình thêm một câu

X/2=y/-3,y/4=z/3 và x+y+z=5,2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN