Ôn tập cuối năm môn Hình học

Lê Nhật Anh

Cho Tam giác ABC đều cạnh a. Trên BC lấy 2 điểm M và I sao cho Véc tơ MB= 3 véc tơ MC và bức tơ IB và véc tơ IC= véc tơ 0.Hãy biểu thị theo véc tơ AI và AC. Tính véctơ MA.Véc tơ CB. Tìm tập hợp điểm M thỏa mãn MA2-MB2+AC2-CB2=0


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN