Ôn tập cuối năm môn Đại số

Lê Nhật Anh

Cho hàm số y=f(x)=x2+4x+3. Xét sự biến thiên vẽ đồ thị(P). Dựa vào đồ thị trên,tìm tham số m để phương trình:x2+4x+3=4x-2 có 2 nghiệm phân biệt trên đoạn[-4,-1]


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN