Bài 1. Menđen và Di truyền học

Thùy Quy

Di truyền học là gì

iamaikora
iamaikora 6 tháng 12 2019 lúc 23:16

di truyền là duyên trì

Bình luận (0)
{__Shinobu Kocho__}
{__Shinobu Kocho__} 9 tháng 12 2019 lúc 20:09

Di truyền học là một bộ môn sinh học, nghiên cứu về tính di truyền và biến dị ở các sinh vật. Kể từ thời tiền sử, thực tế về việc các sinh vật sống thừa hưởng những đặc tính từ bố mẹ đã được ứng dụng để tăng sản lượng cây trồng và vật nuôi, thông qua quá trình sinh sản chọn lọc hay chọn lọc nhân tạo.

Chúc Thùy Quy học tốt nha ^^

Bình luận (0)
Sách Giáo Khoa
Sách Giáo Khoa 9 tháng 12 2019 lúc 20:08

Di truyền học là một bộ môn sinh học, nghiên cứu về tính di truyền và biến dị ở các sinh vật. Kể từ thời tiền sử, thực tế về việc các sinh vật sống thừa hưởng những đặc tính từ bố mẹ đã được ứng dụng để tăng sản lượng cây trồng và vật nuôi, thông qua quá trình sinh sản chọn lọc hay chọn lọc nhân tạo.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN