Bài 16. Định luật Jun - Len-xơ

tran xuân phương

hãy kể tên ba dụng cụ điện có thể biến đổi toàn bộ điện năng thành nhiệt năng


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN