Chương 2: TỔ HỢP. XÁC SUẤT

nguyễn ngọc thúy vi

Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau. Biết tổng của 3 chữ số này là 18

Kiều Linh
9 tháng 12 2019 lúc 13:16

Gọi số tự nhiên có 3 chữ số là abc

Theo đề , ta có a+b+c=18

=>(a;b;c)={1;8;9};{2;7;9};{3;6;9};{4;5;9};{3;7;8};{4;6;8};{5;6;7}

Vậy số tự nhiên có 3 chữ số mà tổng bằng 18 là 7*3!=42 số

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN