Bài 5. Cấu hình electron. Nguyên tử

Trúc Phương Nguyễn

Biết nguyên tố A có tổng số hạt là 58 hạt, số hạt không mang điện ít hơn số hạt mạng điện là 18 hạt. Hãy xác định từng loại hạt trong nguyên tử nguyên tố A

B.Thị Anh Thơ
8 tháng 12 2019 lúc 16:35

Vì tổng số hạt trong A là 58 hạt ⇒ p+n+e=58 hay 2p+n=58

Vì số hạt không mang điện ít hơn số hạt mang điện là 18 hạt ⇒ 2n-p=18

Ta có hệ phương trình:\(\left\{{}\begin{matrix}2p+n=58\\2p-n=18\end{matrix}\right.\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}p=e=19\\n=20\end{matrix}\right.\)

Vậy p=e=19, n=20

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN