Các kiến thức bổ trợ chương trình vật lý 12

Bảo Bảo Hoàng Mai

Côban 27Co60 phóng xạ có chu kỳ bán rã 5,7 năm. Để khối lượng chất phóng xạ giảm đi e2 lần so với khối lượng ban đầu thì cần khoảng thời gian:

A. 16.45 năm

B. 17 năm

C. 16 năm

D. 16.23 năm


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN