nguyen ngoc quynh anh
19 tháng 3 2017 lúc 17:28

S xung quanh hồ

(16 + 8,5) x 2 x 3,1 = 151,9 m2

S lat gach

151,9 + 16 x 8,5 = 287,9 m2

kt bn vs mik nha 

o0o ^_^ o0o

Bình luận (0)
pham mai linh
19 tháng 3 2017 lúc 17:31

diện tích xung quanh của họ tam là

[16+8,5]x2x3,1=151,9[m2]

diện tích phần lát gạch la

151,9+[16x8,5]=287,9[m2]

        dap so :287,9 m2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN