Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát

Thu Hương
n t a=2s/t^2 Ut=tan<-a/gcos< denta Ut
1 0.863 107.4
2 0.852 110.2
3 0.922 94.12
4 0.916 95.34


Các câu hỏi tương tự
Loading...