Chương I- Cơ học

Lê Thu Trang

Tác dụng một lực \(F_1\) = 500 N lên pittong nhỏ của một máy ép dụng nước . Diện tích của pittong nhỏ là \(3cm^2\) , diện tích pittong lớn là \(1,5dm^2\) . Tính áp suất tác dụng lên pittong nhỏ và lực tác dụng lên pittong lớn ?

Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 4 tháng 12 2019 lúc 20:39
https://i.imgur.com/GySBjao.jpg
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN