Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

Đặng Quang Tùng

Bản thân em và tập thể lớp còn có những biểu hiện nào chưa tốt so với yêu cầu giáo dục đạo đức và pháp luật ? Hãy đề ra biện pháp khắc phục những thiếu sót đó.

Sách Giáo Khoa
4 tháng 12 2019 lúc 19:19

Bản thân em và tập thể lớp chắc chắn sẽ còn có những biểu hiện chưa thực sự tốt với yêu cầu giáo dục đạo đức và pháp luật.

* Cụ thể như:

- Che dấu khuyết điểm của bạn.

- Khi làm bải kiểm tra còn xem tài liệu, trao đổi bài với bạn trong những lúc kiểm tra.

- Trốn học, rủ bạn bè đi chơi.

- Đi xe hàng ba, gây ảnh hưởng đến những người khác.

- Không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện.

* Một số biện pháp khắc phục:

- Tự kiểm điểm lại những vấn đề của mình chưa nghiêm túc trong việc học tập cũng như trong các vấn về quy định pháp luật..

- Đóng góp ý kiến, khuyên bảo với bạn bè để thực hiện nghiêm túc hơn trong học tập.

- Học và nắm vững Luật An toàn giao thông để không vi phạm.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN