Bài 1: Hàm số lượng giác

nguyễn ngọc thúy vi

Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số sau:

a/ y =\(sinx+cosx\)

b/ y =\(-cosx\)

c/ y =\(sinx.cos3x\)

d/ y =\(cot4x\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN