Bài 1: Hàm số lượng giác

nguyễn ngọc thúy vi

Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số sau:

a/ y =\(|sinx|\)

b/ y =\(x^2sinx\)

c/ y =\(\frac{x}{cosx}\)

d/ y =\(x+sinx\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN