Bài 1: Hàm số lượng giác

nguyễn ngọc thúy vi

Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số sau:

a/ y = \(-sinx\)

b/ y = \(cosx +sin^2x\)

c/ y = \(cosx-sinx\)

d/ y =\(cosx.sinx\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN