Chủ đề 4: Xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

Vương Tuấn Khải

cho 5.05 g hhoonx hợp hai kim loại nhóm 1A liên tiếp vào H2O thu được dung dịch X và 1.68 lít khí H2 đktc

a) tìm hai 2 kim loại và tính % theo khói lượng mỗi kim loại

b) cho 400 ml dung dịch AlCl3 1M vào X. tính khối lượng kết tủa

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 3 tháng 12 2019 lúc 0:03
https://i.imgur.com/8qqrAIC.jpg
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN