Bài 14. Lực hướng tâm

Trung Kiên

Một ô tô có khối lượng m = 5 tấn chuyển động đều với v = 36km/h. Tính áp lực của ô tô lên 1 điểm ở đỉnh cầu và ở vị trí mà bán kính hợp với phương thẳng đứng 1 góc α=200. Lấy g = 10 m/s2, có200 = 0,94.

a, Cầu phẳng ?

b, Cầu vồng lên ?

c, Cầu vồng xuống ?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN