Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát

kim phượng 3005

Kéo một vật có khối lượng 20kg chuyển động thẳng trên sàn nhà nằm ngang. Biết rằng lúc đầu vật đứng yên, lực kéo có phương ngang và có độ lớn 58N ,hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là 0.25. Lấy g=10m/s^2.

a) tính gia tốc của vật

b) xác định vận tốc và quãng đường sau thời gian 10s

Vy Le
Vy Le CTV 2 tháng 12 2019 lúc 9:22

Bài 16: Thực hành: Xác định hệ số ma sát

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN