Maria
17 tháng 3 2017 lúc 12:48

8dm = 0,8 m

DT cần sơn là:

( 1,5 + 0,6 ) x 2 x 0,8 + ( 1,5 x 0,6 x 2 ) = 5,16 m2

đáp số: 5,16 m2

Bình luận (0)
ngô thảo đan
17 tháng 3 2017 lúc 12:53

mik ko thích gộp 

Bình luận (0)
Trần Phương Khánh Trang
17 tháng 3 2017 lúc 13:08

P đáy thùng HHCN là :

    (1,5 + 0,6) x 2 = 4,2 ( m)

  Đổi : 8 dm = 0,8 m

Sxq thùng HHCN là :

     4,2 x 0,8 = 3,36 (m2)

S 2 mặt đáy thùng HHCN là :

     1,5 x 0,6 x 2 = 1,8 (m2)

S cần sơn là :

      3,36 + 1,8 = 5,16 (m2)

           ĐS : 5,16 m2

Bình luận (0)
Nguyễn Huỳnh Thanh Thúy
17 tháng 3 2017 lúc 13:16

5,16 m2

Bình luận (0)
Nguyễn Khắc Hiếu
17 tháng 3 2017 lúc 13:30

5,16 m2 nha !

Bình luận (0)
ngô thảo đan
18 tháng 3 2017 lúc 9:22

mik thấy hơi sai sai

Bình luận (0)
ngô thảo đan
18 tháng 3 2017 lúc 11:17

sao Trần Thị Khánh Trang lại nhân với 2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN