Bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song

nguyễn ngọc thúy vi

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có AB và CD không song song với nhau. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SC và SA.

a/ Chứng mimh; MN // (ABCD)

b/ Tìm giao tuyến của (DMN) và (ABCD)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN