Bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song

nguyễn ngọc thúy vi

Cho hình chóp A.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. M, N lần lượt là trung điểm của SB, AB.

a/ Gọi E thuộc cạnh SC sao cho SE = 2EC. Tìm giao điểm của AE và (SBD).

b/ Gọi G1, G2 lần lượt là trọng tâm của △SBC và △ABC. Chứng minh: G1, G2 // (SAD).

iamaikora
iamaikora 8 tháng 11 2019 lúc 14:13

olloz

Bình luận (0)
nguyễn ngọc thúy vi
nguyễn ngọc thúy vi 30 tháng 11 2019 lúc 21:37

Cho hình chóp A.ABCD sửa lại cho mk thành S.ABCD

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN