Chu Quyen Nhan
16 tháng 3 2017 lúc 20:49

2 tuan = 14 ngay

so met vai tuan sau ban la: 

319 + 76 = 395 ( m )

so met vai 2 tuan ban la :319 + 395 = 714 ( m )

trung binh so met vai moi ngay ban la:

714 :14 = 51 ( m )

dap so : 51 m

Bình luận (0)
Trịnh Thành Công
16 tháng 3 2017 lúc 20:41

Tuần sau bán được số mét vải là:

     319+76=395(m)

Trong2 tuần, trung bình 1 ngày bán được số mét là:

      (395+319):2=357(mét)

Bình luận (0)
Chu Quyen Nhan
16 tháng 3 2017 lúc 20:44

sai roi ban oi

Bình luận (0)
Nguyễn Thủy Tiên
16 tháng 3 2017 lúc 20:44

tuần sau bán số vải la 

319+76=395m

doi 2tuan=14ngay

trung binh mot ngay ban la

( 319+395) : 14 =51m

            dap so 51m vai

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN