Bùi Thế Hào
15 tháng 3 2017 lúc 21:17

Gọi số cần tìm là a, ta có:

a+2 sẽ chia hết cho cả 3, 4 và 5.

BSCNN của 3,4,5 là: 3.4.5=60

=> a= 60n-2 =2(30n-1) (với n là số tự nhiên)

Mà a chia hết cho 13 nên 30n-1 chia hết cho 13

Giá trị nhỏ nhất của a thỏa mãn khi n=10

=> a=2(300-1)=598

Đs: 598

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN