Chương II- Động lực học chất điểm

Thao

1. Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến quán tính

A. Người bị ngã về bên phải khi xe rẽ trái

B. Một đứa bé bị ngã khi vấp phải hòn

đá

C. Xe hãm phanh thì chuyển động chậm dần

D. Viên bi được thả thì rơi xuống đất

2. Nếu một vật đang chuyển động thẳng đều mà có một lực tác dụng vào nó ngược chiều chuyển động thì

A. Vật lập tức dừng lại ngay

B. Vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại

C. Vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại chuyển động ngược chiều ban đầu

D. Vật tiếp tục chuyển động nhưng ngược chiều ban đầu

3. Hai người kéo một sợi dây theo hai hướng ngược nhau mỗi người kéo một lực 100N. Hỏi sợi dây có đức không nếu nó chỉ chịu được lực căng tối đa là 150N

A. Lực căng của dây khi đó là 200 N, dây đứt

B. Lực căng của dây khi đó là 100N, dây không đưt

C. Lực căng của dây khi đó là 50N, dây không đứt

D. Lực căng của dây khi đó là 250N, dây đứt

4. Hai viên bi giống nhau cùng kích thước cùng khối lượng tương tác với nhau thông qua lò xo Đã bị nén nhờ một sợi chỉ . Sau khi đốt sợi chỉ hai viên bi tương tác với nhau và viên bi một thu được gia tốc có độ lớn 2m/s2 thic viên bi 2 sẽ thu được gia tốc ca độ lớn là?

5. Ô tô, xe lửa Chuyển động thẳng đều được mặc dù có lực kéo của động cơ tác dụng vào nó là vì

A. Trọng lực của ô tô ,xe lửa cân bằng với lực kéo

B. Các lực tác dụng lên ô tô xe lửa : Trọng lực, phản lực của mặt đường, lực ma sát của mặt đường và lực kéo của động cơ cân bằng nhau

C. Lực kéo của ô tô xe lửa cân bằng với lực ma sát của mặt đường

D. Trọng lực của xe ô tô xe lửa cân bằng với lực kéo

Trần Thị Hồng Nhung
Trần Thị Hồng Nhung 24 tháng 11 2019 lúc 15:43

1-B

2-C

3-B

5-B

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 24 tháng 11 2019 lúc 16:20

1. Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến quán tính

A. Người bị ngã về bên phải khi xe rẽ trái

B. Một đứa bé bị ngã khi vấp phải hòn

đá

C. Xe hãm phanh thì chuyển động chậm dần

D. Viên bi được thả thì rơi xuống đất

2. Nếu một vật đang chuyển động thẳng đều mà có một lực tác dụng vào nó ngược chiều chuyển động thì

A. Vật lập tức dừng lại ngay

B. Vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại

C. Vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại chuyển động ngược chiều ban đầu

D. Vật tiếp tục chuyển động nhưng ngược chiều ban đầu

3. Hai người kéo một sợi dây theo hai hướng ngược nhau mỗi người kéo một lực 100N. Hỏi sợi dây có đức không nếu nó chỉ chịu được lực căng tối đa là 150N

A. Lực căng của dây khi đó là 200 N, dây đứt

B. Lực căng của dây khi đó là 100N, dây không đưt

C. Lực căng của dây khi đó là 50N, dây không đứt

D. Lực căng của dây khi đó là 250N, dây đứt

4. Hai viên bi giống nhau cùng kích thước cùng khối lượng tương tác với nhau thông qua lò xo Đã bị nén nhờ một sợi chỉ . Sau khi đốt sợi chỉ hai viên bi tương tác với nhau và viên bi một thu được gia tốc có độ lớn 2m/s2 thic viên bi 2 sẽ thu được gia tốc ca độ lớn là?

5. Ô tô, xe lửa Chuyển động thẳng đều được mặc dù có lực kéo của động cơ tác dụng vào nó là vì

A. Trọng lực của ô tô ,xe lửa cân bằng với lực kéo

B. Các lực tác dụng lên ô tô xe lửa : Trọng lực, phản lực của mặt đường, lực ma sát của mặt đường và lực kéo của động cơ cân bằng nhau

C. Lực kéo của ô tô xe lửa cân bằng với lực ma sát của mặt đường

D. Trọng lực của xe ô tô xe lửa cân bằng với lực kéo

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN