Bài 6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Julian Edward

Một người ngồi trong ô tô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 54 km/h, thấy các giọt nước mưa vạch trên cửa kính những đường thẳng nghiêng 30 độ so với phương thẳng đứng. Tính vận tốc các giọt mưa.

Mn giúp e vs ah.. thenkiu mnnnnnn <333

Trần Thị Hồng Nhung
Trần Thị Hồng Nhung 24 tháng 11 2019 lúc 10:23

v23 v12 v13

gọi : 1 là giọt mưa

2 là oto

3 là mặt đất

\(\overrightarrow{V13}=\overrightarrow{v12}+\overrightarrow{v23}\)

=>\(\overrightarrow{v12}=\overrightarrow{v13}-\overrightarrow{v23}\)

theo hình vẽ ta có:

v12=v23/sin30=108km/h

v13=cos30.v12=93,53km/h

Vậy vận tốc của giọt mưa sovới đất là 93,53km/h

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN