Bài 13. Lực ma sát

Trúc Phạm

Mọi người giúp em bài này với, em nghĩ là đề bài thiếu dữ kiện ạ.

Một vật trượt không ma sát từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng cao 1,25m; không tốc độ đầu. Lấy g = 10m/s2.

a) Tìm tốc độ vật ở chân mặt phẳng nghiêng.

b) Tìm chiều dài mặt phẳng nghiêng và góc nghiêng của mặt phẳng nghiêng so với mặt phẳng ngang. Biết thời gian vật trượt từ đỉnh đến chân dốc là 1 s.

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 25 tháng 11 2019 lúc 14:57

Do vật trượt không ma sát, áp dụng định luật bảo toàn cơ năng tại chân dốc:

\(mgh=\frac{1}{2}mv^2\Rightarrow v=\sqrt{2gh}=5\left(\frac{m}{s}\right)\)

\(a=\frac{v}{t}=5\) (\(m/s^2\))

\(\Rightarrow s=l=\frac{1}{2}at^2=\frac{5}{2}=2,5\left(m\right)\)

\(sin\alpha=\frac{1,25}{2,5}=\frac{1}{2}\Rightarrow\alpha=30^0\)

Bình luận (0)
Trần Thị Hồng Nhung
Trần Thị Hồng Nhung 24 tháng 11 2019 lúc 10:42

thiếu dữ kiện thật,không có độ dài mặt phẳng nghiêng thì làm sao tính đượclolang

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN