Luyện tập tổng hợp

cuibapnon

"Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ thông tin, đặc biệt là sự phát triển của internet."

Viết sang tiếng anh kiểu gì ạ. Giúp mình vớiiiiii

.__.
.__. 22 tháng 11 2019 lúc 5:49

.

Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ thông tin, đặc biệt là sự phát triển của internet.

=>We are living in the era of information technology, especially the development of the internet

Bình luận (0)
Nguyễn Mai Thanh Ngân
Nguyễn Mai Thanh Ngân 22 tháng 11 2019 lúc 6:04

We are living in information technology era, especially the development of Internet.

Bình luận (0)
Nguyễn Huyền Trâm
Nguyễn Huyền Trâm 22 tháng 11 2019 lúc 22:13

"Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ thông tin, đặc biệt là sự phát triển của internet."

Viết sang tiếng anh kiểu gì ạ. Giúp mình vớiiiiii

=> We are living in the era of information technology, especially the development of the internet

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN