Luyện tập tổng hợp

Hoa Bạch Phụng

tìm lỗi sai và viết lại cho đúng

My boyfriend is as strong like a horse

huỳnh hoàng hưng
21 tháng 11 2019 lúc 14:15

- Thiếu chữ as, sai chữ like

+ Câu đúng

- My boyfriend is as strong as a horse

Bình luận (0)
Sone Yoonsic
21 tháng 11 2019 lúc 20:54

My boyfriend is as strong as a horse

Bình luận (0)
Hoa Bạch Phụng
21 tháng 11 2019 lúc 13:07

giúp vs

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN