Nguyễn Diệu Linh
12 tháng 3 2017 lúc 20:41

Gọi độ dài chiều rộng của hcn là x(m)    (ĐK: x\(\ge\)0)

Độ dài chiều dài của hcn là 144-x(m)  (=72.2-x)

Nếu gấp đôi chiêù rộng thì độ dài chiều rộng là 2x (m)

Nếu gấp 3 chiều dài thì độ dài chiều dài là 3.(144-x)=432-3x (m)

Theo đề bài ta có pt:

\(\frac{2x+432-3x}{2}\)= 194

giải PT ta được x=44

Vây:Độ dài chiều rộng hcn là 44m

Độ dài chiều dài hcn là 144-44=100m

Diện tích hcn ban đầu là:44.100=440 m2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN