Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

nguyễn ngọc thúy vi
1/ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Tìm giao tuyến của a) (SAB) và (SCD). b) (SAD) và (SBC).
Nguyễn Việt Lâm
18 tháng 11 2019 lúc 21:38

a/ Qua S kẻ đường thẳng d song song AB (và CD) thì d là giao tuyến của (SAB) và (SCD)

b/ Tương tự, qua S kẻ đường thẳng d' song song AD và BC thì d' là giao tuyến (SAD) và (SBC)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN