Bài 14. Lực hướng tâm

Nhan Thị Thảo Vy

1. Một vật có khối lượng 50g đặt ở mép một chiếc bàn quay . Tốc độ góc của bàn là 4rad/s , lực ma sát nghỉ cực đại là 0,24 N . Biết rằng mặt bàn hình tròn . Để vật không văng ra khỏi bàn thì bán kính lớn nhất của bàn là ?

2. Một vệ tinh nhân tạo bay quanh trái đất ở độ cao h bằng bán kính R của trái đất . Cho R=6400 km và lấy g= 10m/s2 . Tốc độ dài của vệ tinh nhân tạo là ?

3. Một ô tô có khối lượng 1200 kg chuyển động đều qua một đoạn cầu vượt ( coi là cung tròn 0 với tốc độ 36 km/h . Biết bán kính cong của đoạn cầu vượt là 50m . Lấy g= 10m/s . Áp lực của ô tô vào mặt dường tại điểm cao nhất bằng bao nhiêu ?

Na Cà Rốt
Na Cà Rốt 18 tháng 11 2019 lúc 19:49

Câu 2.

Lực hấp dẫn giữa trái đất và vệ tinh là lực hướng tâm giữ cho vệ tinh chuyển động tròn đều trên quỹ đạo của nó : \(F_{ht}=F_{hd}\)

=> \(G.\frac{M.m}{\left(R+h\right)^2}=\frac{m.v^2}{R+h}\)

=> \(v=\sqrt{\frac{G.M.m.\left(R+h\right)}{\left(R+h\right)^2.m}}=\sqrt{\frac{G.M}{\left(R+h\right)}}=\sqrt{\frac{g.R^2}{2R}}=\sqrt{\frac{g.R}{2}}=\sqrt{\frac{10.6400.10^3}{2}}\approx5656,85\frac{m}{s}\)

Bình luận (0)
Duc Nguyendinh
Duc Nguyendinh 18 tháng 11 2019 lúc 22:28

bài 3 đề ko cho cầu cong lên hay xuống nên mình lấy TH cầu cong lên nha

ta có vo=36km/h=10m/s =>a=2m/s2

theo định luật 2 niu tơn \(\overrightarrow{N}+\overrightarrow{P}=m\overrightarrow{a}\)(*)

(*)----------->ox : m.a=P-N

=>N=m.g-m.a=1200.10-1200.2=9600N

mà theo định luật 3 niu tơn lực của xe nén lên cầu bằng phản lực cầu tác dụng lên xe nên áp lưc mà ôto vào mặt cầu tại điểm cao nhất là 9600N

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN