Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát

Diệu Hoàng

chứng minh công thức: \(\mu\)=tan\(\alpha\) - a/gcos\(\alpha\)

nguyen thi vang
18 tháng 11 2019 lúc 20:37

Vật trượt xuống mpn hợp với phương ngang 1 góc α

Ta chọ hệ trục Oxy, Chiếu các đại lượng vecto lên Ox, Oy:

Từ đó => \(ma=mgsin\alpha-\mu mgcos\alpha\)

Rút gọn m => \(a=gsin\alpha-\mu gcos\alpha\)

\(\Leftrightarrow\mu=\frac{gsin\alpha-a}{gcos\alpha}=tan-\frac{a}{gcos\alpha}\)

=> đpcm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN