Tiểu Thư Họ Vũ
12 tháng 3 2017 lúc 16:16

2417x3=7251

1528x4=6112

3845x2=7690

1214x5=6070

Bình luận (0)
Nobi Nobita
12 tháng 3 2017 lúc 16:17

2417 x 3 = 7251

1528 x 4 = 7112

3845 x 2 = 7690 

1214 x 5 = 6070

Bình luận (0)
Tống Hoàng Phúc
12 tháng 3 2017 lúc 16:21

2417 x 3 = 7251

1528 x 4 = 6112

3845 x 2 = 7690

1214 x 5 = 6070

Bình luận (0)
Phúc Huy Đoàn
12 tháng 3 2017 lúc 16:24

2417 * 3 = 7251

1528 * 4 = 6112

3845 *  2 = 7690

1214 * 5 = 6070

Chúc bạn học giỏi

Bình luận (0)
Mikasa Ackerman
12 tháng 3 2017 lúc 16:24

1. 7251

2. 6112

3. 7690

4. 6070 nhé

AI TK CHO MK MK TK LẠI CHO 4 TK

Bình luận (0)
Đỗ Thị Thanh Lương
12 tháng 3 2017 lúc 16:25

2417*3=7251

1528*4=6112

3845*2=7690

1214*5=6070

Bình luận (0)
Lê Anh Thảo
12 tháng 3 2017 lúc 16:27

=7251

=6112

=7690

=6070

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN