Bài 13. Lực ma sát

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

Một ô tô có khối lượng 3,6 tấn bắt đầu chuyển động trên đường nằm ngang với lực kéo F sau 20s vận tốc của xe là 15 m/s .Biết lực ma sát của xe chuyển động bằng 0,25 Fk ,g=10m/s2 .Hệ số ma sát của đường và lực kéo của xe lần lượt là bao nhiêu .

Giải chi tiết cho mình nha

Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 17 tháng 11 2019 lúc 21:40

Linh học hoá giỏi thế mà phải hỏi lí ak,hôm trc đc thưởng cơ mà

Bình luận (0)
Trần Thị Hồng Nhung
Trần Thị Hồng Nhung 17 tháng 11 2019 lúc 23:10

đổi 3,6 tấn =3600kg

gọi k là hệ số ma sát của đường

Ta có \(\overrightarrow{N}+\overrightarrow{P}+\overrightarrow{F}+\overrightarrow{Fms=m.a}\)

Xét Chiều oy:N-P=0

=> N=P=m.g=3600.10=36000 Fms=N.k=>k=Fms/n=0,25/36000

Xét chiều ox:F-Fms=m.a

<=>F-0,25/36000=3600.v/t

<=>F-0,25/36000=3600.15/20

=>F\(\approx\)2700N

vậy hệ số ma sát của đường là k=0,25/36000;lực kéo của xe là 2700N

Bình luận (0)
Vy Le
Vy Le CTV 17 tháng 11 2019 lúc 23:21

k F > < Fms N P O y x

\(a=\frac{v-v_0}{t}=\frac{15}{20}=0,75\) (m/s2)

Ta có : \(\overrightarrow{F_k}+\overrightarrow{P}+\overrightarrow{N}+\overrightarrow{F_{ms}}=m\overrightarrow{a}\) (*)

Chiếu (*) lên Oy :

\(0-P+N+0=0\Rightarrow N=P=mg=3600.10=36000\left(N\right)\)

Chiếu (*) lên Ox :

\(F_k+0+0-F_{ms}=ma\)

\(\Rightarrow F_k-0,25.F_k=3600.0,75\Leftrightarrow F_k=3600\left(N\right)\)

\(F_{ms}=0,25.3600=900\left(N\right)\)

\(\Rightarrow\mu.N=900\Rightarrow\mu=\frac{900}{N}=\frac{900}{36000}=0,025\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN