Chương I- Điện học

Hà Xuân Đại

Cho 1 số điện trở bằng nhau R=5 ôm, hãy mắc mạch điện sao cho điện trở tương đương của mạch điện là 7 ôm với số điện trở ít nhất/ Mn giúp với! Xin cảm ơn

Na Cà Rốt
Na Cà Rốt 17 tháng 11 2019 lúc 19:46

\(R_0=5\)Ω < Rtd ta mắc như sau:

-R0 nối tiếp R1 -> R1= Rtđ - R0 = 2Ω

-R1 = 2Ω < R0 -> R1 gồm R0 mắc // với R2

-> \(\frac{1}{5}+\frac{1}{R_2}=\frac{1}{2}\) -> \(R_2\approx3,33\)

-R2 = 3,33 -> R2 gồm R0 // với R3

-R3 = \(\frac{1}{5}+\frac{1}{R_3}=\frac{1}{3,33}\) -> \(R_3\approx9,99\)

->R3 gồm R0 nt với đoạn mạch gồm 2 điện trở R0 // với nhau

-> Ít nhất có 6 điện trở để có đc đoạn mạch Rtđ =7Ω

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN