Bài 10. Ba định luật Niu-tơn

Buigiahuy

Lực của gió tác dụng vào cách buồm của 1 chiếc thuyền là F1=30N hướng về phía bắc.Nước td vào thuyền 1 lực F2=40N hướng về phía đông Thuyền có khối lượng là 200kg.Độ lớn gia tốc là?

Na Cà Rốt
15 tháng 11 2019 lúc 22:17

\(F=\sqrt{F_1^2+F_2^2}=50N\)

\(a=\frac{F}{m}=\frac{50}{200}=0,25\frac{m}{s^2}\)

Bình luận (0)
Duc Nguyendinh
15 tháng 11 2019 lúc 22:28

bài này có trọng lưc (P) và phản lực (N) nhưng không dùng và chiếu lên chiều chuyển động nó hết nên mình không viết

Bình luận (0)
Duc Nguyendinh
15 tháng 11 2019 lúc 22:26

lực tác dụng vào chiếc thuyền là

Fhl=\(\sqrt{F_1^2+F_2^2+2.F_1.F_2.cos\alpha}\)

=\(\sqrt{30^2+40^2+2.30.40.cos\left(90\right)}\)=50N

theo định luật 2 niu tơn\(\overrightarrow{F}=m.\overrightarrow{a}\)

khi đó F=m.a <=>200.a=50 =>a=0,25 m/s2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN