Kiênhoang5a
11 tháng 3 2017 lúc 20:14

Nơi này có anh nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bình luận (0)
Nguyễn Diễm
11 tháng 3 2017 lúc 20:13

Nơi này có anh chứ

Bình luận (0)
Đỗ Thành Vinh
11 tháng 3 2017 lúc 20:13

Ông bà anh của Lê Thiện Hiếu

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thu Hiền
11 tháng 3 2017 lúc 20:18

nơi này có anh nhé

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Một hôm anh Quang mang quyển Album ra giới thiệu với mọi người. Cường chỉ vào đàn ông trong ảnh và hỏi anh Quang: Người đàn ông này có quan hệ thế nào với anh? Anh Quang bèn trả lời: Bà nội của chị gái vợ anh ấy là chị gái của bà nội vợ tôi.

Bạn cho biết anh Quang và người đàn ông ấy quan hẹ với nhau như thế nào? 

Pham Trong Bach

Một hôm anh Quang mang quyển Album ra giới thiệu với mọi người. Cường chỉ vào đàn ông trong ảnh và hỏi anh Quang : Người đàn ông này có quan hệ thế nào với anh? Anh Quang bèn trả lời : Bà nội của chị gái vợ anh ấy là chị gái của bà nội vợ tôi.

Bạn cho biết anh Quang và người đàn ông ấy quan hẹ với nhau như thế nào?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN