Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát

Minh Tâm

Một vật có khối lượng 500g trượt trên mặt phẳng nghiêng 0 vận tốc đầu. hệ số ma sát trượt là 0,45 , chiều dài mặt phẳng nghiêng là 100cm, góc nghiêng 30° a) Tính gia tốc b) Tính vận tốc khi đến chân mặt phẳng nghiêng .... mn giúp mình với tks ạ

Pumpkin Night
Pumpkin Night 15 tháng 11 2019 lúc 18:04

a/ Đổi 100cm= 1m

\(\overrightarrow{F_{ms}}+\overrightarrow{P}+\overrightarrow{N}=m.\overrightarrow{a}\) \(\Rightarrow P.\sin\alpha-F_{ms}=m.a\)

\(\Leftrightarrow mg\sin30^0-\mu.N=m.a\)

\(N=-P.\cos30\)

\(\Rightarrow mg\sin30+\mu mg.\cos30=m.a\)

\(\Leftrightarrow10.\frac{1}{2}+0,45.10.\frac{\sqrt{3}}{2}=a\)

\(\Leftrightarrow a=9\left(m/s^2\right)\)

b/ \(v^2-v_0^2=2aS\Leftrightarrow v=\sqrt{2.9.1}=3\sqrt{2}\left(m/s\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN