Bài 2. Vận tốc

Quỳnh Anh Vũ

Một xe máy đi trên quãng đường AB dài 80 km. Vận tốc xe máy trên nửa đầu quãng đường V1=45km/h. Nửa sau quãng đường xe đi với V2=5km/h.

a, Tính thời gian đi hết quãng đường AB.

b, Tính vận tốc trung bình trên cả quãng đường AB

Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 14 tháng 11 2019 lúc 19:30
https://i.imgur.com/QqbHHtw.jpg
Bình luận (0)
Trần Thị Hồng Nhung
Trần Thị Hồng Nhung 14 tháng 11 2019 lúc 19:56

Vận tốc trung bình trên quãng đường AB là :

\(Vtb=\frac{2.v1.v2}{v1+v2}=\)9km/h

Thời gian đi hết quãng đường AB:

t=S/Vtb=80/9\(\approx\)8,9h

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN