Đề cương ôn tập ngữ văn 6 học kì I

Nguyễn Hùng Vương

Xét về cấu tạo, từ "bánh chưng" thuộc loại từ nào?

Tìm 2 cụm danh từ trong câu văn"Một người là chúa vùng non cao , một người là chúa vùng nước thẳm , cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng"

Trần Thị Hồng Nhung
Trần Thị Hồng Nhung 13 tháng 11 2019 lúc 19:40

+''Bánh chưng'' thuộc từ loại danh từ

+cụm danh từ:chúa vùng non cao,chúa vùng nước thẳm

Bình luận (0)
Tran Ha Ly
Tran Ha Ly 16 tháng 11 2019 lúc 17:05

Từ bánh chưng thuộc tư loại danh từ 2 cụm danh từ ; chúa vùng non cao , chúa vùng nước thẳm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN