Câu hỏi của Trịnh Phương Vy - Toán lớp 7

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài toán về tỉ lệ thuận :

1) Số học sinh 3 lớp 7A,7B, 7C lần lượt với 10,11,12. Biết rằng số học sinh lớp 7C là 6 học sinh. Tính số học sinh mỗi lớp.

2) Tính số học sinh giỏi, khá, trung bình của khối lớp 7,biết rằng số học sinh giỏi, khá, trung bình lần lưtợ tỉ lệ viớ 2, 3, 5 và tổng số học sinh khá và trung bình nhiều hơn số học sinh giỏi là 180 em.

3) chia 600 quyển sách giáo khoa cho 3 khối 6,7,8 theo tỉ lệ 3:4:5.Hỏi mỗi khối nhận được bao nhiêu quyển sách giáo khoa.

4) Trong kế hoạch xây dựng "Quỹ giúp bạn vượt khó đến trường ", mỗi hs khối 6 đã góp một số tiền nhìu hơn khối 9 là 240 000 đồng. Tính tổng số tiền đã đóng góp của học sinh toàn trường. Biết rằng số tiền đóng góp của các khối 6,7,8,9 lần lượt tỉ lệ thuận với 9,8,7,6.

5) Hs của 3 lớp 7 cần phải trồng và chăm sóc 33 cây xanh. Lớp 7A có 30 hs , lớp 7B có 33 hs, lớp 7C có 36 hs. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiu cây trồng?

6) Đàn gia cầm nhà em Minh nuôi gồm ngỗng, vịt và gà, số lượng của chúng lần lượt tỉ lệ với 3:4:7. Bít rằng tổng số gà và ngỗng nhiều hơn vịt là 30 con. Tính xem mỗi loại có bao nhiêu con.

7) Tam giác ABC có số đo các góc A, B, C tỉ lệ với 3:5:7. Tính số đo các góc của tam giác ABC. Bít rằng tổng số đo ba góc trong một tam giác bằng 180 độ.

8) biết độ dài 3 cạnh của 1 tam giác tỉ lệ với 3:4:5. Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác đó biết chu vi tam giác là 24cm.

    4 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.