Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát

Võ Nguyễn Phương Thu

Chứng minh rằng:

µ = tanα - (a/g.cosα)

Giúp mình chứng minh nó với! Cảm ơn trước ^^

nguyen thi vang
nguyen thi vang 11 tháng 11 2019 lúc 23:29

Vật trượt xuống mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng 1 góc α

Ta chọn hệ trục Oxy, chiếu các đại lượng vécto lên Ox, Oy

Từ đó => \(ma=mgsin\alpha-\mu mgcos\alpha\)

\(\Leftrightarrow a=gsin\alpha-\mu gcos\alpha\)

\(\Leftrightarrow a-gsin\alpha=-\mu gcos\alpha\)

\(\Leftrightarrow\mu=\frac{gsin\alpha-a}{gcos\alpha}=tan\alpha-\frac{a}{gcos\alpha}\) (đpcm)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN