Chương I- Điện học

Bảo Phú Bửu Vĩnh

giữa hai điểm a và b có một hiệu điện thế không đổi 9V biết R1 = 6 ôm R2 = 30 ôm mắc nối tiếp ai tính r tương đương b tính cường độ dòng điện qua mạch c tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc thêm r3 = 20 ôm song song với R2 và mạch điện trên 1 tính r AB 2 tính I ,I2,I3

Nguyễn An
10 tháng 11 2019 lúc 20:22

a. R= R1+R2=36\(\Omega\)

b. I= U/R=9/36=0.25 A

c. U1=I.R1=1.5V

U2=I.R2=7.5V

d.RAB=R1+\(\frac{R2.R3}{R2+R3}\)=16 ÔM

I1=I=U/RAB=0,5625 A

U23=I.R23=5,625 V

I2=U23/R23=3/16 A

I3=I-I2=3/8 ÔM

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN