Bài 22. Luyện tập chương II: Kim loại

Thái Thiên Thành

Quấn một dây sắt vào một mẫu gổ nhỏ (ví dụ mẩu que diêm), đốt cháy mẫu gỗ rồi đưa vào lọ chứa khí clo. Dự đoán hiện tượng, viết phương trình phản ứng xảy ra nếu có.

Cảm ơn ạ!

Karik-Linh
7 tháng 11 2019 lúc 22:10
https://i.imgur.com/haB31yx.jpg
Bình luận (0)
Lê Thu Dương
8 tháng 11 2019 lúc 17:32

Hiện tượng: Fe cháy trong không khí với ngọn lửa màu nâu đỏ..Sau đó tạo khói màu nây đỏ

3Fe+2O2---->Fe3O4

3Fe+3Cl2---->3FeCl2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN